QZ Moldova – Termeni si Conditii

REGULI OFICIALE DE CONCURS QZMOLDOVA

INTRAREA SI PARTICIPAREA LA CONCURS SE EFECTUIAZA FĂRĂ PLATĂ. Aplicația QZMOLDOVA („Concurs”) este sponsorizată de BUSINESSMAN SRL ( “Sponsor”). Concursul nu este sponsorizat, avizat, administrat sau asociat cu Apple Inc. sau cu filialele acestuia.

ELIGIBILITATE:

Sub rezerva prezentelor reguli oficiale, Concursul este deschis tuturor persoanelor care au cel puțin 17 ani la data înscrierii. Pentru a fi eligibil pentru a primi un Premiu (așa cum este definit mai jos), informațiile asociate cu contul participantului trebuie să fie adevărate și corecte. Informațiile asociate contului participantului trebuie să identifice participantul real la concurs. Pentru a facilita livrarea unui Premiu (așa cum este definit mai jos), sediul central poate încerca să contacteze câștigătorul folosind numărul de telefon furnizat în timpul înregistrării contului. În cazul în care sediul central nu poate intra în contact cu câștigătorul folosind acel număr de telefon, câștigătorul poate pierde premiul său. Orice persoană care participă la un concurs unde nu este eligibil să participe nu poate câștiga un Premiu (așa cum este definit mai jos) în acel Concurs.

Angajații, agenții și contractorii (denumite colectiv, „angajați“) ai Sponsorului și afiliații, filialele și agenții de publicitate și promovare, precum și orice altă entitate implicată în dezvoltarea sau administrarea acestui concurs, precum și toate persoanele care locuiesc în aceeași casa/apartament cu angajații, inclusiv, dar fără a se limita la membrii familiei imediate, nu sunt eligibili pentru a câștiga Concursul. 

Participanții pot, în anumite circumstanțe, să comunice cu, să lucreze sau să beneficieze altfel de alții cu care au o relație preexistentă în timp ce participă la un concurs. Cu toate acestea, participanții nu pot comunica, lucra sau beneficiază în alt mod de mai mult de alte 10 persoane în timp ce participă la un concurs dacă comunicările dintre participant și persoanele respective sunt facilitate de alte mijloace tehnologice, altele decât cele furnizate în mod explicit de către sponsor.

QZMOLDOVA își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea unui participant înainte, în timpul sau după concurs.

PERIOADA DE INTRARE:

Sponsorul va anunța începerea Concursurilor prin aplicație când este necesar. Anunțul va indica tipul de concurs oferit de sponsor. Puteți participa la un Concurs în timp ce este transmis în direct. Sponsorul își rezervă dreptul de a anula Concursuri fără restricții.

CUM SE ADERĂ LA JOC:

Nu este necesară achiziția sau plata pentru a participa la un Concurs. Intră într-un concurs completând fiecare dintre următorii pași:

 1. Descărcați aplicația QZMOLDOVA prin Apple Store sau sau Google Play pe dispozitivul dvs. mobil. Deschideți aplicatia și (a) dacă aveți deja un cont QZMOLDOVA, conectați-vă la contul existent sau (b) dacă nu aveți încă un cont QZMOLDOVA, înscrieți-vă cu un număr de telefon verificat.
 2. Faceți clic pe „Participă”. QZMOLDOVA vă va conecta automat la concurs. Veți primi o notificare atunci când va începe concursul în direct al jocului trivia. Aveți 10 secunde pentru a răspunde la fiecare întrebare. Dacă alegeți varianta corectă de răspunsul, veți trece la întrebarea următoare. Dacă alegeți răspunsul greșit, veți fi eliminat pentru restul jocului.

Prin descărcarea QZMOLDOVA, sunteți de acord că orice informație furnizată de dvs. sau colectată de Sponsor în legătură cu Concursul poate fi utilizată de Sponsor în conformitate cu Politica de confidențialitate a QZMOLDOVA, localizată la https://businessmanx.com/qz-moldova-privacy-policy/  și Termenii de de utilizare QZMOLDOVA la https://businessmanx.com/qz-moldova-terms-of-service/ și poate fi împărtășită cu entitățile de afaceri afiliate Sponsorului. Toate informațiile trimise la sediu central QZMOLDOVA sunt proprietatea sponsorului.

EXTRA VIAȚĂ:

Un participant la concurs care a câștigat, a fost premiat sau a cumpărat o viață suplimentară („extra viață”) poate utiliza acea viață suplimentară pentru a o reintroduce în concurs după ce a fost eliminat. În mod implicit, viața suplimentară a unui participant va fi utilizată la eliminare, cu excepția cazului în care participantul alege să nu o utilizeze urmând indicațiile din aplicație. Fiecare participant poate folosi o singură extra viață pentru fiecare joc. Extra viețile, precum alte achiziții sau plăți NU sunt necesare pentru a participa la concurs.

PREMIILE:

Câștigătorul fiecărui concurs, la finalizarea tuturor verificărilor și cerințelor obligatorii descrise în prezentele reguli oficiale, va primi un premiu în bani, determinat la discreția exclusivă a Sponsorului („Premiul”). Sponsorul va distribui premii conform regulilor pentru Concursul specific înscris, iar jucătorii vor împărți Premiile în conformitate cu aceste reguli (așa cum este explicat mai jos). Puteți vizualiza totalitatea tuturor premiilor acumulate pe care le-ați câștigat prin intermediul contului personal . Veți avea nevoie de un sold de premiu minim de 50 lei în cont pentru a extrage banii. Pentru a primi plata Premiilor acumulate (o sumă minimă este îndeplinită), trebuie să primiți încasări prin intermediul Paynet, un serviciu terț. Îndeplinirea premiului va fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale PayNet, localizate pe https://paynet.md/. În anumite cazuri care implică Premii mai mari, la discreția QZMOLDOVA, veți fi contactat direct pentru a-l primi printr-o metodă acceptabilă reciproc, iar plata va fi supusă unei confirmări a eligibilității câștigătorului pentru a primi un Premiu în concordanță cu Regulile și Termenii de utilizare ai sponsorului.

Trebuie să respectați din Condițiile de utilizare ale QZMOLDOVA. Orice înregistrare a oricărui utilizator care nu respectă Regulile, Termenii de utilizare sau aceste Reguli de concurs vor fi descalificate.

Fiecare utilizator poate crea, întreține, utiliza și controla un singur cont. Fiecare cont poate fi deținut, întreținut, utilizat și controlat doar de o singură persoană. În cazul în care Sponsorul depisteaza că ați deschis, întreținut, utilizat sau controlat mai mult de un cont, Sponsorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a încheia oricare sau toate conturile dvs. și de a încheia, reține sau revoca acordarea oricăror Premii.

Fiecare cont QZMOLDOVA poate fi asociat doar cu un cont Paynet. Și un cont Paynet nu poate fi asociat cu mai mult de un cont QZMOLDOVA. Încercările de asociere a unui cont QZMOLDOVA cu conturi Paynet suplimentare pot duce la rezilierea contului respectiv și la pierderea oricăror Premii acordate.

QZMOLDOVA folosește informațiile contului dvs. pentru a contacta și verifica câștigătorii. Dacă nu furnizați informații de contact valide și funcționale în legătură cu contul dvs., se poate ajunge la încetarea contului respectiv și la pierderea oricăror Premii acordate.

Sponsorul își rezervă în mod expres dreptul de a descalifica orice înregistrare pe care o considera fiind generată de un mijloc automatizat sau care încalcă oricare dintre aceste reguli de concurs sau din Termenii de utilizare. Înregistrările generate de script, macro sau alte mijloace automatizate sunt anulate.

Deciziile sponsorului sunt finale și obligatorii cu privire la toate problemele legate de concurs. În niciun caz, sponsorul nu va fi obligat să acorde premii, altele decât Premiul specificat în prezentele reguli oficiale. Sponsorul nu garantează că Premiul poate fi pus la dispoziția câștigătorului. Premiul nu este atribuibil și nu este transferabil și nu sunt permise înlocuirile. În plus, dacă Premiul nu poate fi îndeplinit câștigătorului din cauza vreunei legi, reguli sau regulamente aplicabile sau dacă câștigătorul nu poate revendica Premiul pentru niciun motiv, atunci Sponsorul își rezervă dreptul de a nu acorda Premiul. Câștigătorul este răspunzător și răspunde pentru toate impozitele de stat și locale pe valoarea premiului. 

SELECȚIA PREMIULUI:

Concursul se va desfășura sub supravegherea sponsorului. Deciziile sponsorului sunt definitive și obligatorii în toate problemele referitoare la concurs. Câștigătorul va fi notificat in cont prin aplicație; cu condiția, totuși, că Sponsorul își rezervă dreptul de a determina o altă metodă de notificare. Câștigătorul trebuie să încaseze premiul în termen de 90 de zile de la notificare. Eșecul câștigătorului de a încasa Premiul în termenul de 90 de zile va fi considerat ca pierdere și Sponsorul poate alege, la opțiunea sa și la discreția sa, să nu acorde deloc premiul. În cazul în care un participant este considerat neeligibil, Sponsorul poate, la alegerea sa și la discreția sa, să aleagă să nu acorde premiul deloc.

În concursurile QZMOLDOVA, jucătorii trebuie să selecteze răspunsul corect la fiecare întrebare. Dacă un jucător selecteaza un răspuns incorect sau nu reușește să selecteze un răspuns în timpul alocat, jucătorul va fi eliminat cu excepția cazului în care jucătorul folosește o extra viață și nu a utilizat încă o viață suplimentară în acest concurs. Câștigătorul unui Concurs QZMOLDOVA va fi ultima persoană care rămâne la finalul fiecărui meci de emisiune. Dacă rămân mai mulți jucători după întrebarea finală, acești jucători rămași vor împărți premiul în mod egal. 

Orice persoană care încearcă să înșele sau să modifice în acest fel Concursul poate fi urmărită penal în măsura legii. Sponsorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli oficiale în orice mod sau în orice moment. Sponsorul își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a anula sau suspenda un Concurs în cazul în care viruși, bug-uri sau alte cauze dincolo de controlul său corupe administrarea, securitatea sau funcționarea corectă a concursului. În caz de anulare sau suspendare, QZMOLDOVA va posta imediat o notificare în aplicația QZMOLDOVA sau pe rețelele oficiale QZMOLDOVA în acest sens. 

REGULI GENERALE

Un participant sau un câștigător poate fi descalificat de la Concurs dacă nu respectă sau nu a respectat anterior nici o prevedere a acestor Reguli oficiale sau a Condițiilor de utilizare a concursului, așa cum este stabilit la discreția sponsorului. Sponsorul, la discreția sa, vă poate descalifica de la un Concurs, poate refuza să acorde Premii sau poate să solicite returnarea oricăror Premii. Sponsorul poate suspenda, limita sau șterge contului dvs. dacă Sponsorul consideră că vă angajați în conduită incorectă, nedreaptă, frauduloasă sau defavorabilă pentru desfășurarea concursurilor sau în orice mod dăunător pentru alți utilizatori. O conduită incorectă include, dar nu se limitează la: Falsificarea informațiilor personale, inclusiv informațiile de plată, necesare pentru a solicita un Premiu; încălcarea termenilor metodei de plată eligibile, încălcarea oricăreia din aceste reguli, folosind metode neautorizate, cum ar fi scripturi neautorizate sau alte mijloace automatizate; modificarea administrării Concursului sau încercarea în orice fel a modifica programele de calculator asociate Concursurilor; obținerea informațiilor altor participanți și spamarea altor participanți; și orice altă formă de abuz. Confiscarea și / sau returnarea unui Premiu nu va împiedica în niciun fel Sponsorul să informeze autoritățile relevante și / sau să continue procedurile penale sau civile în legătură cu o astfel de conduită.

 

Participarea la concurs este pe propriul risc. Sponsorul nu va fi responsabil pentru: (1) notificări eșuate, returnate sau direcționate greșit pe baza informațiilor inexacte furnizate de câștigător în legătură cu o înregistrare; (2) înregistrări și răspunsuri la notificările câștigătorilor care sunt pierdute, întârziate, incomplete, ilizibile, neinteligibile, direcționate greșit, deteriorate sau care nu sunt primite în totalitate sau parțial de către destinatarul intenționat, în totalitate sau parțial sau pentru o eroare de calculator sau tehnică de orice fel ; (3) orice comunicări sau eșecuri electronice, defecțiuni tehnice sau software de orice fel, conexiuni de rețea pierdute sau indisponibile sau transmisii computerizate incomplete, gresite sau întârziate, care pot limita capacitatea unui participant de a participa la Concurs; (4) orice defecțiuni tehnice ale rețelei de telefonie, sistem on-line de computer, echipamente computerizate, software, defecțiuni ale programului sau alte defecțiuni, tranzacții computerizate întârziate sau conexiuni de rețea cu caracter uman, mecanic sau tehnic sau orice combinație a acestora, inclusiv orice vătămare sau deteriorare a computerului sau dispozitivului mobil al operatorului sau a oricărei alte persoane legate de sau care rezultă din descărcarea aplicației sau în legătură cu acest Concurs; sau (5) orice garanție cu privire la orice Premiu sau la orice componentă a acestuia.

1. General Terms

By accessing our app, QZ Moldova, you are agreeing to be bound by these terms of service, Privacy Policy, all applicable laws and regulations, agree to our and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing QZ Moldova. The materials contained in QZ Moldova are protected by applicable copyright and trademark law.

Direct interaction with the endpoints (outside of the mobile app “QZ Moldova” by SRL “Businessman”) is prohibited. Directly requesting or trying to receive data from the game servers (Socket, API, Admin Panel, etc.) will be considered a violation on the game rules and will be punished according to the laws of Republic of Moldova. Any questions/answers or any sort of request intended to find the right answer by connecting and posting directly to the game servers (socket) outside of the allowed timeframe within the mobile app (QZ Moldova) will automatically be classified as intent to cheat, given it can only be done outside of the mobile app environment. Any alteration of data, illegal decryption, fake certification, and proxy systems used to win the game will be punished according to Article 259, Article 260, Article 260-1, Article 260-2, Article 260-3, Article 260-4, Article 260-5, Article 260-6, Article 261, Article 261-1 of Chapter XI of the Penal Code of Republic of Moldova.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of QZ Moldova per device for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained in QZ Moldova;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by SRL “BUSINESSMAN” at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials within QZ Moldova are provided on an ‘as is’ basis. SRL “BUSINESSMAN” makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, SRL “BUSINESSMAN” does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to QZ Moldova.

4. Limitations

In no event shall SRL “BUSINESSMAN” or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use QZ Moldova, even if SRL “BUSINESSMAN” or a SRL “BUSINESSMAN” authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing in QZ Moldova could include technical, typographical, or photographic errors. SRL “BUSINESSMAN” does not warrant that any of the materials on QZ Moldova are accurate, complete or current. SRL “BUSINESSMAN” may make changes to the materials contained in QZ Moldova at any time without notice. However SRL “BUSINESSMAN” does not make any commitment to update the materials.

6. Links

SRL “BUSINESSMAN” has not reviewed all of the sites linked to its app and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by SRL “BUSINESSMAN” of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Modifications

SRL “BUSINESSMAN” may revise these terms of service for its app at any time without notice. By using QZ Moldova you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Moldova and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.